Reçete: Doktorun, hastası için gerekli gördüğü ilaçlarla bunların miktarlarını ve kullanılış biçimlerini yazıp verdiği kâğıttır. Günümüzde reçeteler artık sistem üzerinden yazılmaktadır.

Reçetedeki terimlerin ne anlama geldiğiniz biliyor muyuz?
Reçeteleri  daha bilinçli okumanız için bazı terimlerin ne anlama geldiğini yazalım.


A

Amnezi: Unutkanlık
Akut: Ani başlayan
Alerji: Kaşıntı, kızarıklık gibi deri bulgularıyla kendini gösteren vücut hassasiyeti
Analjezik: Ağrı kesici
Anaboliza: Kas ve protein yapımını hızlandıran
Anemi: Kansızlık
Analeptik: Canlandırıcı
Androjen: Erkeklik hormonu
Anjinapektoris: Kalp rahatsızlığına bağlı göğüste olan ve kola vuran şiddetli ve sıkıntı verici ağrı
Antiemetik: Kusma engelleyici
Antibakteriyel: Bakterileri öldüren
Antiinflamatuar: İltihabı engelleyici, şişliği giderici
Antikoagulan: Pıhtılaşmayı engelleyen
Antihistaminik: Alerji belirtilerini gideren veya öneren
Antidepresan, Antidepresif: Depresyona karşı
Afrodizyak: Cinsel isteği uyaran
Antidot: Zehirin etkisini ortadan kaldıran madde
Antipiretik: Ateş düşürücü


B

Bradikardi: Kalbin yavaş atması


D

Diyagnoz: Teşhis, tanı
Diyagnostik: Teşhise ait, tanıya ait
Diüretik: İdrar oluşumunu artıran
Dismenore: Ağrılı adet görme
Dispepsi: Hazımsızlık


E

Espektoran: Balgam söktürü
Endikasyon, indikasyon: Etki alanı, kullanılması gereken yerler
Enjeksiyon: İlacın iğneyle uygulanması


F

Fetus: Anne karnındaki bebek


G

Genel anestezi: Uyutarak yapılanduyarsızlaştırma işlemi
Gastrointestinal: Mide ve bağırsak bölgesi


H

Hematüri: İdrarda kan gelmesi


İ

İdyosenkrazi: Bir maddeye karşı doğuştan duyarlı olmak
İnhalasyon: Solunum yoluyla almak
İntramüsküler: Kas içine
İntravenöz: Toplar damar içine
İntraarteryel: Atar damar içine
İmpetigo: İltihaplı deri hastalığı


K

Kontraseptif: Döllenmeyi önleyici
Kardiyotonik: Kalbin çalışmasına yardımcı
Komplikasyon: Oluşması beklenebilen yan etki
Kontrendikasyon: Kullanılmaması kaçınılması gereken durumlar
Koroner damar: Kalbi besleyen damar
Koloretik: Safra salgısını arttıran
Kronik: Devamlı süren, müzmin
Kardio (cardio): Kalple ilgili, kalbe dair


L

Latent: Gizli seyreden, belirti vermeyen
Lokal anestezi: Sadece girişim yapılacak bölgeye uygulanan acıya karşı duyarsızlaştırma işlemi


N

Nevralji: Sinirlerden kaynaklanan ağrı


O

Oral: Ağız yoluyla


P

Parenteral: Sindirim sistemi dışındaki yollarla (enjeksiyon yoluyla)
Peristaltik: Mide, bağırsak hareketleriyle ilgili
Pnömoni: Akciğer iltihabı
Profilaksi, profilaktik: Önleyici olarak
Pruritus: Kaşıntı


R

Rektal: Makat yoluyla
Rinit: Burun akıntısı, burun iltihabı


S

Sedatif: Yatıştırıcı, müsekkin
Sendrom: Birkaç hastalığın aynı anda olduğu bazen doğustan itibaren görülen hastalık
Serebro(cerebro): Beyinle ilgili, beyne dair
Sirkülasyon: Dolaşım
Stimüle eden: Uyaran
Spazmolitik: Ağrılı adele kasılmasını önleyen, bağırsak kasılmasını önleyen
Suppozituvar: Makat yoluyla uygulanan ilaç


T

Taşikardi: Kalbin hızla atması
Terapi: Tedavi
Terapik doz: Tedavi edici doz
Tromboz: Kanın pıhtılaşması
Toksik: Zehir, zararlı
Trankilizan: Sakinleştirici


Ü

Üriker: Aşırı hassasiyete bağlı deride kaşıntı olması


V

Vazodilatör: Damar genişletici
Vaginal: Kadın cinsel organı yoluyla
Vertigo: Baş dönmesi


UYARI! Bu içerik bilgilendirme amaçlı yazılmış olup  tanı, teşhis ve tedavi amaçlı kullanılması durumunda mesuliyet kabul edilmemektedir. DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

Leave a Reply