Bir kimyasal elementin atomu olmayan pozitronyum radyoaktif olmamasına rağmen yaşam süresi ”bir an” yani saniyenin on milyonda birinden azdır.

Yapısı çok basittir. Hidrojen atomuna benzer. Negatif bir elektronla bir pozitrondan oluşan, hidrojen atomuna benzeyen kararsız yapıya sahiptir. Periyodik tabloda yer almaz.

Pozitronyum atomu, pozitron yayılımıyla birlikte gerçekleşen belli tip radyoaktif dönüşümlerde ortaya çıkar. Çok kısa bir süre için pozitron elektronla kararlı bir sistem oluşturur.

Bir pozitron ve bir elektron çarpışırsa ikisi de birbirini yok ederler. Yani radyasyona dönüşürler. Yok olmadan önce pozitronyum atmomunu beslemek için yan yana gelirler.

Bir süre sonra Amerika’da Pozitronyumun Kimyası adında bir kitap yayınlandı. Ciddi bilim adamları tarafından yayınlanmış ve araştırılmış bu olağanüstü atomu amaçlarına hizmet edecek şekilde nasıl kullanacaklarını anlatmaktadır. Günümüzde bu atomla ilgili makaleler yer almaktadır. Tüm makalelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

Pozitronyumun ömrü saniyenin on milyonda birinden az olmasına rağmen kimyasal tepkimeye girme yeteneğine sahiptir. Özelliklei serbest değerlik bağları boş olan kimyasal bileşiklerle kolayca tepkimeye girer. Bu değerlikler, pozitronyum atomları tarafından doldurulur.

Kimyacılar bozunma sürecini özel aletlerle izliyorlar. Pozitronyumun molekülün yapısına bağlı olarak farklı şekillerde bozunduğu bulunmuştur. Kimyacılar böylece, molekülsel tasarımlardaki karışıklıkları inceleme ve diğer yöntemlerle çözülemeyen pek çok karmaşık ve tartışmalı problemi çözme olanağına kavuşmuşlardır.

Leave a Reply