Kimyanın bir alt dalı olan organik kimya nedir?

Karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Organik bileşikler sonucu gıda, petrokimya, ilaç, boya ve kozmetik gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Simyacılar tarafından keşfedilen oranik kimya mineraller arasında fark edilmiş ama açıklayamamışlardır.

Organik ve inorganik olarak iki farklı dala ayıran bilim insanımız Torbern Bergman bu ilk gerçekleştirendir. Canlılardan elde edilen bişiklerin izole edilmesi zordu, bunlarla çalışmak kolay değildi ve minerallerden elde edilen bileşikler çabuk bozulmaya yakındı. Oranik ve inorganik (anorganik) olarak ayrılması sonucu organik kimya tüm canlıların yapı taşı dediğimiz karbonu incelemeye aldı.

Organik bileşiklerle çalışmanın zor olduğu düşünüldüğü için laborauvarlarda çalışılmadı ve organik kimya alanında gelişmeler çok geç oluştu. İlk kez bir organik bileşik olan yağı dışarıdan müdahale etmeden başka organik bileşik olan yağ asidine dönüşüren Michel Chevreul sabun elde etti. Bunun üzerine Friedrich Wöhler amonyum siyanat dediğimiz inorganik tuzu üreye yani başka bir organik bileşiğe dönüştürdü. Yaşamsal kuvveti Chevreul doğrulasa bile Wöhler bu tezi çürüttü.

 

Leave a Reply