Son yıllarda birçok alanda sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelere olan ilgi artmaktadır. Özellikle ilaç endüstrisinde biyouyumlu ve biyobozunur ilaç katkı maddeleri tercih edilmektedir.

İLAÇLAR VE POLİSAKKARİTLER

Özellikle biyomedikal ve farmasötik uygulamalarda doğal kaynakların kullanımı sentetik kaynaklara göre daha çok tercih edilir hale gelmiştir. İlaç taşıma sistemlerinde polisakkaritlerin kullanılması bu durum için güzel bir örnektir. İlaç taşıma sistemlerinin görevi; ilaçların, uygun doku ve organlara belirlenen dozlarda, belirli hızda ve belli sürede verilmesidir. Polisakkaritler biyouyumlu ve biyobozunur yapıları, biyomimik yetenekleri ile istenen yüzeyleri tanıma ve bağlanmayı sağlamaları ve ekonomik olmaları ile ilaçlarda yardımcı madde olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu sistemlerde kullanılan çeşitleri; su yosunları, bitkiler, bakteriler, mantarlar, böcekler, eklem bacaklılar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. İlaç taşıma sitemlerinde kullanılan bazı polisakkaritler ve özelliklerini incelersek:

1. Kitosan: Kabukluların dış iskeletinde bulunan kitinin bazik deasetilasyonu ile elde edilen katyonik bir polisakkarittir. Kitosan, kan durdurucu olarak ameliyatlarda veya askeri yaralanmalarda, taşıyıcı olarak ilaç salım sistemlerinde, zayıflama haplarında, vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Kitin ve Kitosanın kimyasal yapıları

2. Aljinat: Kahverengi su yosunlarından elde edilir, β-D-mannuropiranosil (M) ve α-L-guluranopiranosil (G)  bloklarından oluşur. Bağlayıcı olarak ilaç tabletlerinde, boğaz pastillerinde ve koruyucu olarak mide asidi giderici ilaçlarda kullanılmaktadır.

Aljinatın kimyasal yapısı

3. Karrajenan: Kırmızı su yosunlarından ekstrakte edilirler ve kappa ( her dimer için bir sülfat grubu içeren), iota (her dimer için iki sülfat grubu içeren) ve lamda (her dimer için üç sülfat grubu içeren) olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. HSV (herpes simplex virüs) hastalığını gidermek için kullanılan jellerde, soğuk algınlığı enfeksiyonlarını önleyici ilaçlarda, antibiyotiklerde, vb. kullanılmaktadır.

Karrajenan çeşitlerinin kimyasal yapıları

4. Hiyaluronik Asit: İnsan ve hayvanlarda bulunan bir polisakkarit olup, çoğunlukla hayvansal kaynaklardan elde edilenleri kullanılmaktadır. Dizdeki osteoartirit tedavisinde, egzema tedavisinde kullanılan losyonlarda, prostat ve gögüs kanserinde tümör belirteci olarak, cilt bakım ürünlerinde, vb. kullanılmaktadır.

Hiyaluronik asidin kimyasal yapısı

5. Skleroglukan: İpliksi bir mantar olan Sclerotium rolfsiiden fermentasyon ile elde edilen, iyonik olmayan bir polisakkarittir. Antitümor, antimikrobiyal ve antiviral etki gösteren ilaçlarda, oftalmik çözeltilerde, antibiyotik süspansiyonlarda, vb. kullanılmaktadır.

Skleroglukanın kimysal yapısı

Bu polisakkaritlerin dışında agar, kondroitin sülfat, selüloz, guar zamkı, fitajel, heparin, pektin ve ksantan zamkı da ilaç taşıma sistemlerinde kullanılan polisakkaritlerdendir.

Leave a Reply