Uranyum U ile gösterilen, atom numarası 92, kütle numarası 238,03 olan periyodik tabloda III B grubunda bulunan aktinitler serisine ait olan radyoaktif bir elementtir. Katı halde bulunur. Erime noktası 1132 °C ve kaynama noktası 4134 °C’ dir. Kolayca yükseltgenir ve ısıtıldığında yanar.

Radyoaktiflik nedir?

Elementler enerji kaynağıdır. Enerji elementlerden ya da onların bileşiklerinden elde edilir. Uranyum kuvvetli bir enerji kaynağıdır. Çünkü enerjiyi kendiliğinden yayınlayabilir. Uranyum oldukça radyoaktif bir elementtir. Bu da onu diğer elementlerden ayıran bir özelliktir.

1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından keşfedilmiştir. Eugene-Melchior Peligot tarafından da saf uranyum olarak izole edilmiştir. İlk başta uranyumun radyoaktif bir element olduğu fark edilmemiştir. Uranyumun bu özelliği Dimitri Mendeleyev tarafından keşfedilmiştir.

Uranyum hakkında bir şey okuyorsak ya da duyuyorsak genellikle bu nükleer enerji oluyor. Sadece nükleer enerji değil birçok alanda uranyumdan yararlanılıyor.

Uranyumun tercih edilmesinin sebebi olan özellikleri

Her elementin kendine özgü bir atom numarası ve elektron dizilimi vardır. Bu elektron dizilimi sayesinde madde hakkında bilgi elde edilir ve buna göre madde işlenir.

Uranyumun elektron dizilimi:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2

Uranyumun radyoaktif olmasının sebebi 5f3 ve 6d1’deki 5. Ve 6. Periyottaki elektronların tam dolu olmamasından kaynaklanır. Her madde kararlı hale geçmek, belli bir düzende olmak ister. Bu düzenli hal periyodik tabloda soygazlardır. Uranyumun hem f orbitalinde hem de d orbitalinde elektron eksik olduğundan dolayı çok aktif bir elementtir. Bu sebepten dolayı büyük bir enerji kaynağıdır.

Kullanım alanları

Uranyum cama katıldığı zaman sarı-yeşil renk verir. UC2 suyla bozunarak hidrojen ve hidrokarbon elde edilmesinde kullanılır. Fotoğrafçılıkta ve katalizör olarak kullanılır.

Nükleer enerji ve Uranyum

Enerji modern yaşamın en önemli faktörlerindendir. Nükleer enerji tehlikeli olmasıyla birlikte kontrollü kullanıldıkça büyük bir enerji kaynağıdır ve ucuz kullanım sağlanır. Bu enerjide uranyum hammaddedir. Nükleer santralin yakıtında kullanılır. Aynı zamanda H bombası eldesinde ve nükleer patlayıcı olarak uranyum kullanılır. Birçok faydası olan bu elementin bomba gibi bir yıkıcı etkisi de vardır.

Leave a Reply