Hidrojen Periyodik Çizelgenin hangi grubunda yer alır?

Birinci sırada yer alan hidrojenin tek bir elektron kabuğu vardır. Bazı tuzlerın ayrıştırmada kullanılır. Bu bilgi tam doğru değildir. Biraz açıklayalım.

Hidrojen gaz halinde bulunan bir ametaldir.  İki atomlu bir moleküldür, ilk grubun diğer elementleri
ise metaldir ve bir kimyasal tepkimede yer alabilen en aktif metaller onlardır. Hidrojen bir tane
elektronunu vererek bir alkali metal kılığına girmeye çalışır. Ancak gerçekte kuzu postuna bürünmüş bir
kurt gibidir.

1A grubu olarak da tanıdığımız grubun aynı özelliğe sahip elementleri alt alta dizilmişler. Alkali metaller de diyoruz biz onlara. Hidrojenle tek ortak özellikleri dış elektron kabuklarının benzer bir düzende oluşu. Bunun dışında ortak özelliği bulunmayan hidrojenin 1A grubu olan alkali metallerde işi ne? Hemen bir yanında Berilyumun bulundupu toprak alkali metallerde de aynı sırada olamaz mıydı? Yada diğer gruplarda da yeri yok muydu?

İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı gruplar hidrojeni redderken yedinci grupta bulunan flor,klor,brom ve diğerleri hidrojenle arkadaşlık kurabileceklerini ama yine de aynı grupta olamayacaklarını belirtmişler.

Flor, hidrojene sorar:
“Ametal misin?”
“Evet!”
“Gaz mısın?”
“Evet, öyle.”
“Biz de,” der flor, kloru da katarak. Hidrojen, “Benim molekülüm iki atomdan oluşur!” diye söze karışır.
“Bak sen, daha neler!” der flor şaşkınlık içinde. “Tıpkı bizim gibi!”
“Dışardan elektron aldığında eksi değerlik gösterir misin? Biz bu işi yapmaktan çok hoşlanırız!”
“Tabii ben de. Bana hiç benzemeyen alkali metalleri ile hidrid-ler olarak bilinen hidrojen bileşiklerini
oluştururum. Ve bu bileşiklerde değerliğim eksi birdir.”
“Pekala, o halde bizimle kalabilirsin. Haydi arkadaş olalım!”
Ve böylece hidrojen yedinci gruptaki yerini alır. Ancak bu uzun sürmez. Hidrojenin yeni ilişkisini
öğrenen biraz daha iyi bir halojen düş kırıklığı içinde şöyle söyler:
“Bak kardeşim, senin dış kabuğunda fazla elektronun yokmuş gibi görünüyor, öyle değil mi? Gerçeği
söylemek gerekirse yalnızca bir tane… Sen birinci grupta toplananlara benziyorsun. Alkali metallerin
yanına dönsen daha iyi olmaz mı?”
Hidrojenin içine düştüğü durumun güçlüğünü düşünün: Pek çok oda var olduğu halde tüm haklarını
kullanarak hiç birinde kalıcı
olamıyor.

Elementler dış kabuğundan elektron alır veya verir. Hidrojen dışında tüm elementler dış kabuğundan elektron verseler dahi diğer kabukları değişmeden kalır. Hidrojen sahip olduğu bir elektronu verirse atom çekirdeğiyle kalır. Bu durumda bağ kuramaz ve kendine özgü kimyasıyla kalır.
hidrojenin yer aldığı tepkimeler
protonların etkisi altında oluşur. Ve hidrojenin birbirini tutmayan davranışlarının nedeni de budur.

Bu konu hakkında daha fazla ileri bilgi edinebilirsiniz.

Leave a Reply