Bor bizim için çok önemli bir madendir.

Bor elementi on ülkede bulunan gelecek vaad eden bir maden. Sırbistan, ABD, Arjantin, Bolivya, Peru, İran, Çin, Şili, Rusya ve tabiki Türkiye. Dünyada bor madeni rezervlerinin en çok

bulunduğu ülke Türkiye’dir. Tükiye’de bulunan şehirlerimiz  Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir’de bulunur.

Atom numarası 5, atom ağırlığı  10,81 olan bor elementi metal ile ametal arası yarı iletken bir elementtir. 3A grubunda bulunur. Doğada tek element halinde bulunmaz. Bileşiği boraks şeklindedir.

Borun saf elementi ilk kez,  1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay-Lussac ve Baron  L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.

Bor elemeni oluşturduğu bileşiklerde metal gibi davranmaz. Kendisi yarı iletkendir. Sadece yüksek sıcaklıkta iletkendir. Eğer sıcaklığı 20 dereceden 600 dereceye yükseltilirse iletkenliği 100 kat artar. Aynı karbon gibi ama kristalize bor görünüm olarak elmasa benzer ve sertliği elmasın sertliğine yakındır. Siyah bor ise çok incedir. Çok yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girer. Böylece borik asit ve diğer ürünleri oluşur. Reaksiyon yavaştır veya patlayıcıdır.

En yaygın mineral  turmalin halinde buluna  bor elementi boraks ve kernit olarak da bulunur. Dünya rezerverlerinde toplam 500 milyon ton oranında olduğu sanılıyor. Bor rezervi olarak en zengin ülke Türkiye’dir. Türkiye’de Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bursa şehirlerinde bulunur. %25 oranında ticari maden anlamında bor yatakları bulunur. Türkiye’den sonra bor rezervlerinin bulunduğu ülke ise ABD’dir.

Bor nerede kullanılmaktadır?

Doğada saf halde bulunmaz ama en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Neredeyse 230 çeşit bor kristali bulunmaktadır.

Bor birçok endüstride kullanılmaktadır. Farklı metal ve ametallerle bileşik gösterdiği için endüstriyel anlanda kullanıma uygundur. Emaye, cam ve seramik yapımında kullanılır. Laboratuvar malzemelerinde kullanılır. Çünkü ısı değişimlerine ve asitlere karşı dayanıklıdır. Detarjanlarda ağartıcı olarak sodyum perborat olarak bulunur. Gübrelere de eklenen bor aynı zamanda tarım ilaçlarında da bulunur.

Borun bir çok kullanım alanı bulunur. Eczacılık, cam, kimya, tekstil, fotoğrafçılık, çelik, antifiriz, sıcağa ve asite dayanıklı cam malzemeler gibi başlıkları sıralayabiliriz.

Daha detaylı bilgiye  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün sitesinden ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply