Bu gruba tuz yapan anlamında halojen denmiştir. Bu grubun üyeleri F (flor), Cl (Klor), Br (brom), I (iyot). Atom numaraları sırasıyla 9-17-35-53-85’dir.

Genel Özellikleri

Astatin dışında tümü ametaldir. Tümü renkli elementlerdir. Soygazlar grubundan bir önceki gruptadırlar. Elektronegatifliği yüksektir. Halojenler zehirli ve tehlikeli elementlerdir. Gaz halinde tabiatta iki atomlu tanecikler halinde bulunurlar. Grupta aşağıya doğru gidildikçe erime ve kaynama noktaları artar. Bu nedenle oda koşullarında 9F, 17Cl gaz halinde,  35Br sıvı halde, 53I, 85At ise katı halde bulunur. Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için elektron alma eğilimindedirler. Bu sebeple metallerle bileşiklerinde ( -1 ) değerlik alırlar. Kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerinde ise ( -1 ) ile ( + 7)  aralığındaki değerlikleri alabilirler. Ancak Flor elektronegatifliği en yüksek olan atomdur ve tüm bileşiklerinde ( -1 ) değerlik alır. Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Metallerle reaksiyona girmesi durumunda iyonik tuzlar oluşur.

Önemli Bileşikleri

NaCl (sodyum klorür)

En çok bilinen bileşiklerinden biridir. Halk arasında yemek tuzu olarak bilinir. NaCl beyaz kristal bir katıdır. Katı halde elektriği iletmez ama sulu çözeltisinde iyonlarına ayrıştığı için elektriği iletir.

HCl (hidroklorik asit)

Mide asidi olarak da bilinir. En kuvvetli asitlerden biridir. Suda %100 iyonlaşır. Bazla reaksiyona girerek tuz oluştururlar. Birçok maddeyi çözer. Ten ile teması halinde yakıcı ve aşındırıcıdır.

HF (Hidroflorik asit)

En kuvvetli aitlerden biridir. Camda saklanamaz çünkü camı aşındırır. Bu yüzden plastik kaplarda muhafaza edilir.

Kullanım alanları

Yüksek reaktivite, halojenlere mükemmel dezenfektanlar sağlar. Klorlu çamaşır suyu ve iyot tentürü bilinen iki örnektir. Organobromitler alev geciktiriciler olarak kullanılırlar. Halojenler, tuz oluşturmak için metallerle reaksiyona girer. Genelde sofra tuzundan (NaCl) elde edilen klor iyonu, insan yaşamı için çok önemlidir. Florin formundaki florür, diş çürümesini önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Halojenler lambalar ve soğutucu akışkanlarda kullanılırlar. Flor buzdolabında soğutma işlemlerinde kullanılan freon (CCl2F2) gazı bileşiminde kullanılır. Sıvı yakıtlı roketlerde yakıcı ve yanıcı sıvı tanklarında kullanılırlar.

Leave a Reply