6A grubu üyeleri: O (oksijen), S (kükürt), Se (selenyum), Te (tellür), Po (polonyum). Atom numaraları 8-16-34-52-84’dür. Bu grupta oksijen, kükürt ve selenyum ametal, tellür ve polonyum yarı metaldir.

O (oksijen)

Oksijen canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında Oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını Fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Denizlerdeki fitoplanktonlar ile karadaki bitkiler, atmosfere oksijen verir. Oksijen yanmayı mümkün kılan gazdır. Bir nesne yanarken oksijeni kullanır, ısı ve ışığı serbest bırakır. Bu özelliğinden dolayı oksijenin birçok kullanım alanı vardır. Ama, aynı zamanda saf oksijen çok tehlikelidir. Saf oksijene, bir alev ya da kıvılcım dokunursa, çok büyük bir yanma ve hasara neden olabilir. Yanma özelliği, birçok şekilde kullanılabilir. Örneğin, oksijen asetilen ile karıştırıldığı zaman, çok sıcak bir alev oluşturabilirsiniz. Oksijen kaynağı metalleri birleştirmede kullanılan bir kaynak çeşididir. Ayrıca, oksijen, roket ve jetleri için güçlü yakıtlar oluşturmak için kullanılır.

S (kükürt)

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir. Kükürt Minerali’ nin Görevi: Bağ dokusu, deri, tırnak üretimi, kan şekeri seviyesinin kontrolü, vücudun zehirlerden temizlenmesi, safra üretimi. Sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar için gereklidir. Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Sülfür aynı zamanda B-grubu vitaminlerinin işlevlerini yerine getirmesine ve karaciğerde safranın salgılanmasına yardımcı olur. lastik, kimya, kağıt, boya, petrol ve demir çelik sanayisinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kükürt, gübreyi destekleyici bir madde olarak da kullanılmaktadır. Mikrop öldürücü ya da dezenfektan, ilaç, çamaşırları ağartan bir madde olarak kullanılır.

Te (tellür)

Kristal durumundaki tellür, gümüş beyazı renginde, arıyken metalik parlaklıkta, kırılgan ve kolaylıkla toz durumuna gelebilen bir elementtir. Kimyasal özellikleri bakımından kükürt ve selenyuma benzer. Bileşikleri bu iki elementin bileşikleriyle eşbiçimlidir. Mavimsi beyaz ve gümüş beyaz renklerindedir. Kristal sistemi altıgendir. Saf hali metalik parlaktır. Hafif toksik, kırılgan ve katıdır. Kalkojen ve metaloittir. Yarı metal ve yarı iletkendir. Elektrik iletkenliği ısıya maruz kaldıkça artar. Kolaylıkla toz haline gelebilir. Havayla temasında ısıtıldığında tutuşarak tellür dioksit ortaya çıkar ve mavi bir alevle yanar. Endüstride ince zar şeklinde kullanılabildiği için diğer yarı iletkenlere göre daha uzuz maliyeti vardır. Tellür, yaygın olarak güneş pillerinde ve kauçuklarda kullanılır. Ticari tellür, blisten bakırın elektroliz yöntemi ile ayrıştırılması sırasında anot çamurundan elde edilir. Bu çamurdaki tellür miktarı eser miktardan yüzde 8 oranına kadar çıkabilir. Termoelektrik alaşımların önemli bir maddesidir. Metalürjik uygulamalarda metal ürünlerin işlenme kalitesi için tellürden faydalanılır. Cam ve seramikleri renklendirmek için kullanılır. Petrol rafinesinde iyi bir katalizördür.

Po (polonyum)

İlk radyoaktif element. Fizikçi Marie Curie ve Pierre Curie’nin 1898’te bulduğu polonyum, uranyumdan 400 kat daha radyoaktif ve en tehlikeli radyasyon türü olan alfa radyoaktivite saçmaktadır. Sanayide kullanılan ve sigarada bulunan polonyum, böbrek, karaciğer ve dalakta onarılamaz zarar yaratır. Çürümesi halinde büyük enerji ortaya çıkar. Bir gram polonyum, 140 watt ısı enerjisi üretir. İnsan vücudunda çok az miktarda olan polonyum-210, parçacık hızlandırıcı veya nükleer reaktörden elde edilebilir. Simgesi Po’dur. İsmi Polonya’dan gelmektedir.

Enerji elde etmek için ısı kaynağı olarak, nötron kaynağı olarak, dokuma tezgahlarında, fotoğraf filmlerinde bulunan tozları yok etmek için kullanılır.

Leave a Reply